Služby

ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ


- Přímé i nepřímé zastoupení v celním řízení
- Místní i centralizované celní řízení
- Elektronické celní řízení
- Zjednodušené celní postupy vývoz, dovoz, tranzit přijatý (schválený vývozce -vývoz v systému ECS, schválený příjemce – přijatý tranzit v systému NCTS)
- Vystavování dokladů o původu zboží EUR.1
- Vystavování dokladů o statusu zboží A.TR
- Schválený vývozce - zjednodušený postup při potvrzování původu zboží
- Zajištění celního dluhu klienta vlastní globální zárukou
- Zastupování klientů při kontrolách a správních řízeních
- Poradenská činnost
- Doplňkové služby a činnosti prováděné ve prospěch klienta v souvislosti s celním řízením – licence, závazné informace, žádosti apod.

INTRASTAT


- Sběr a zpracování dat pro evidenci intrakomunitárního obchodu - Intrastat
- Odeslání výkazů na CÚ
- Zastupování při kontrolách a správních řízeních
- Poradenská činnost

ODBAVENÍ ZÁSILEK NA CELNÍ POŠTĚ A LETIŠTI


- Přímé i nepřímé zastoupení v celním řízení
- Vystavování JSD export, import
- Komplexní vyřízení celní agendy včetně vyzvednutí zásilky a její dovoz až na místo určení

PŘEPRAVA ZBOŽÍ


- Přeprava zboží vlastním NA IVECO Dailly 60C18 nosnost 2,5 t
- Zasílatelství – přeprava zboží najatými přepravci (od 0,1kg – 24 t.)
- Pojištění odpovědnosti dopravce do výše 3 mil. Kč